หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 100 งาน

1. ช่างเทคนิค (ประจำโรงงาน)

เครือเบทาโกร

1. ควบคุมงานติดตั้ง ปรับปรุง สร้างระบบการซ่อมบำรุง ให้เป็นไป
ตามหลักGMP HACCP และ Food Safety
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ลพบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. Quality Assurance Department Manager

เครือเบทาโกร

• Plan quality Betagro Shop operations such as personal hygienic
control, Control clean and other
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. ช่างเทคนิค (ประจำฟาร์มไก่/สุกร)

เครือเบทาโกร

• ควบคุม ดุแล การผลิตและติดตั้งอุปกรณ์ฟาร์ม ให้ได้ตามมาตรฐาน
ที่กำหนด ( เวลา / คุณภาพ ) โดยต้องเด
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ปราจีนบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. Senior Technical Veterinarian (Swine)

เครือเบทาโกร

ไม่ระบุ วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. Sales Representative (Veterinarian)

เครือเบทาโกร

• Foster knowledge promotion, plan and assess marketing aspect
of domestics and overseas product
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. Sales Administrative Officer

เครือเบทาโกร

• Handle Sales Admin task
• Handle Sales Documentation system
• Coordinate with Customers about Sa
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สุพรรณบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. Research & Development Pharmacist

เครือเบทาโกร

• Research and develop new products
• Undertake testing product and improve product quality in
e
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. Quality Control Manager

เครือเบทาโกร

• As a quality controller, serves the strategic business unit
in quality managing and controllin
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ลพบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. Production Manager (Fattener Swine Project)

เครือเบทาโกร

• To manage the swine farm to meet company’s goal วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ลพบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. Personal & Administrative Officer (Farm)

เครือเบทาโกร

• Demonstrable ability to improve and streamline personnel and
admin operations
• Demonstrable a
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ลพบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. Marketing & Sales Export Manager

เครือเบทาโกร

Export Market
• Monitors marketing trend and export market situation.
• Defines brand strategies
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. Engineer

เครือเบทาโกร

• Develop Engineering operation system based on BEM Project
of Betagro's General Engineering Off
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ลพบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. Business Development Manager

เครือเบทาโกร

1. Follow-up and analyze problem and obstacles incurring from
operation to report Executive Tea
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. Betagro Shop Manager

เครือเบทาโกร

• To manage the assigned Better Choice shop to meet
company’s sales goal
• To manage, train, co
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. Accountant

เครือเบทาโกร

• Handle accounting and document system tasks วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สุพรรณบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. Assistant Sales Department Manager

เครือเบทาโกร

Target sales, Planning and market analysis to the situation to
Plan promotional goals
Target sal
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ลพบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. Purchasing Officer (Plant)

เครือเบทาโกร

• Requisite materials, equipments for solvents and chemicals
production in ensuring quality and s
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ลพบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. Assistant Production Development Manager

เครือเบทาโกร

• To coordinate with any related department to develop working
system in order to increase effic
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ลพบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
19. สัตวแพทย์วิชาการอาหารสัตว์ (ภาคใต้)

เครือเบทาโกร

• ดูแลงาน ให้บริการทางวิชาการในการเลี้ยงสัตว์ เพื่อสนับสนุน
งานขายของทีมงานขายอาหารสัตว์ในเขตภาคใ
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สงขลา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
20. Engineer Department Manager

เครือเบทาโกร

• Set standardization of machine and electrical equipment
maintenance
• Deploy computer program
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
21. Assistant Productivity Management

เครือเบทาโกร

As a technical specialist, serves the executive in the
application of Total Quality Management c
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
22. เจ้าหน้าที่จัดส่ง

เครือเบทาโกร

• ดูแลและควบคุมการจัดส่งสินค้าให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
ดูแลพนักงานและรถยนต์ของแผนก มีใบขับขี่รถ
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
23. Swine Farm Manager

เครือเบทาโกร

• To manage the swine farm to meet company’s goal วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ปราจีนบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
24. พนักงานขายอาหารสัตว์เลี้ยง

เครือเบทาโกร

• รับผิดชอบงานขายอาหารสัตว์เลี้ยง ในกลุ่ม Consumer ได้แก่ อาหาร
สุนัข แมว ปลาสวยงาม ไก่ชน
• สรรห
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
25. Laboratory Analyst

เครือเบทาโกร

• Undertake chemical quality analysis on raw-materials and
animal product
• Execute testing/ rev
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
26. Animal Husbandry Scientist (Swine)

เครือเบทาโกร

To hold responsible for swine nourishment วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด เพชรบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
27. Resort Manager

เครือเบทาโกร

• As a key leader, serves the corporate in overall management
for the business unit of real esta
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ลพบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
28. Training Officer

เครือเบทาโกร

- สามารถวางแผนฝึกอบรมประจำปี และสำรวจความต้องการในการอบรม
- ดูแลประสานงานดำเนินการฝึกอบรมทั้งภายในแ
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ลพบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
29. ผู้แทนขายอาหารสัตว์น้ำ

เครือเบทาโกร

• รับผิดชอบงานขายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น้ำในเขตพื้นที่
ที่รับผิดชอบให้บรรลุตามเป้าหมายบริษัท
• ดูแล
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
30. Engineer (Plant)

เครือเบทาโกร

• To adjust and develop the products (Kaizen) by designing a
new production process that functio
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ลพบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
31. Environmental Engineering

เครือเบทาโกร

Design, monitor, and provide advise of Waste Water Treatment
System, Air pollution, Bio Gas, CDM
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
32. Researcher

เครือเบทาโกร

• As a key researcher, serves the business unit in research
technology and new project.
• Keep
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
33. Quality Assurance Manager

เครือเบทาโกร

• รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ วัตถุดิบ พัสดุบรรจุ สินค้าระหว่างการผลิต
สินค้าสำเร็จรูป ให้ได้คุณภาพ
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ลพบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
34. Sales & Marketing Division Manager

เครือเบทาโกร

Carry out, marketing and sales performance in ensuring target
compliance to improve capability a
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
35. Competency Development Manager

เครือเบทาโกร

1. Planning and developing human resources capacity Betagro
Shop to the same standard
2. Plan a
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
36. Distribution Analysis Section Chief

เครือเบทาโกร

Study the needs of each customer Betagro Shop area
(nationwide)
• Provide contact and coordinat
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
37. ผู้แทนขายผลิตภัณฑ์ (ภาคตะวันออก)

เครือเบทาโกร

• รับผิดชอบงานขายผลิตภัณฑ์อาหารสด ชิ้นส่วนไก่ สุกร
ให้ลูกค้ากลุ่มตลาดสด
• ดูแลกลุ่มลูกค้าของบริ
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
38. Sales Representative (Swine)

เครือเบทาโกร

• To be responsible for the distribution of swine and its semen
• To follow up payments from custom
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
39. Technical (Poultry)

เครือเบทาโกร

• To hold responsible for chicken farm and to give consult
concerning chicken farm
• To be an
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
40. Marketing / Product Manager

เครือเบทาโกร

• As a brand developer, serves business unit in Market research,
survey and be able to transfer
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
41. Supplier Quality Engineer

เครือเบทาโกร

• To Control / Manage Supplier Self Registration and Supplier
Profile system
• To Coordinate wi
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
42. Assistant Control and Maintenance Department Manager

เครือเบทาโกร

- Undertake management of engineering operation
e.g. well water/ wastewater treatment, GAS syste
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ลพบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
43. พนักงานธุรการวิศวกรรม

เครือเบทาโกร

• ดูแลงานด้านเอกสารระบบคุณภาพของแผนกวิศวกรรม
• จัดทารายงานข้อมูล OEE.
• จัดทำ Plan maintenance และ
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด นครราชสีมา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
44. Purchasing Manager

เครือเบทาโกร

• Requisite/ procure raw-material for animal pharmaceutical/
instant chemical/ pharmaceutical pro
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
45. Lab Division Manager

เครือเบทาโกร

• Management, Regulators to provide testing services to
customers both inside and outside under s
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ลพบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
46. Export Sales Section Chief (Asia)

เครือเบทาโกร

• Serves the corporate in sales strategies to expand market
• Develops market strategies, sales pr
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
47. ผู้แทนขายในพื้นที่

เครือเบทาโกร

• สร้างยอดขาย โดยการติดต่อลูกค้าเดิม และใหม่ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
สระบุรี และเพชรบูรณ์ ทั้งหน่
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ลพบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
48. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

เครือเบทาโกร

1. บริหารจัดการ การขนถ่ายสินค้า ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ทั้งทางตู้
คอนเทนเนอร์ และเรือ เพื่อเข้า
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ลพบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
49. Technology Testing Specialist

เครือเบทาโกร

• Execute research and source data for testing development
in accordance with Standard for ISO 17
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
50. ผู้แทนขาย

เครือเบทาโกร

• รับผิดชอบงานขายผลิตภัณฑ์ไส้กรอก ชิ้นส่วนสุกร ไข่ไก่ ไก่สด ชิ้นส่วน
ไก่ สุกร ในลูกค้ากลุ่มตลาดสด
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กำแพงเพชร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
51. นักวิชาการส่งเสริมโครงการสุกรขุน

เครือเบทาโกร

• ดูแลงาน ประสานงานโครงการส่งเสริมสุกรขุน ระหว่างบริษัท และ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
• สนับสนุ
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กำแพงเพชร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
52. Senior Human Resource Specialist (Staffing)

เครือเบทาโกร

• Establish standard for manpower planning based on Betagro's
Group of Companies i.e. Staff, Stud
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
53. Personnel Data System Analyst

เครือเบทาโกร

• Undertake Project relating to HR System e.g. Application
Design to streamline operation and co
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
54. Veterinarian Technician Officer

เครือเบทาโกร

• Veterinary assistant in a split diagnosis
• Process of a piece of meat
• Tint and special diagno
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
55. Assistant Betagro Shop Manager

เครือเบทาโกร

• Handle internal sales operation in ensuring the sales target
• Demonstrable ability to manage pro
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
56. System Analyst

เครือเบทาโกร

• To design a system that operates according to the
company’s need
• To analyze the need of the
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
57. Secretary

เครือเบทาโกร

• Responsible for correspondence, reception, coordination,
appointment arrangement and professio
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ระยอง

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
58. นักวิชาการส่งเสริมโครงการสุกรพันธุ์

เครือเบทาโกร

• ดูแลงาน ประสานงานโครงการส่งเสริมสุกรพันธุ์ ระหว่างบริษัท และ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
• สนับ
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กำแพงเพชร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
59. หัวหน้าส่วนผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์

เครือเบทาโกร

• ดูแลงานด้านการตลาด ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ และผลิตภัณฑ์ใหม่
ที่เกี่ยวข้อง
• ติดตามสภาวะการตลาดอาหา
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
60. Whole Sales Manager

เครือเบทาโกร

• Responsible for managing overall fresh meat product
performances, advises and supports the com
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
61. Senior Supplier Quality Engineer

เครือเบทาโกร

• To Source and develop new potential supplier, new material
supply and complying to customer’s
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
62. โฟร์แมน

เครือเบทาโกร

• ควบคุมและปรับปรุงงานก่อสร้างโรงงาน / ฟาร์มสุกร / ฟาร์มไก่
ให้ถูกต้องตามแบบและข้อกำหนด
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
63. Data Analyst Officer

เครือเบทาโกร

Demonstrable knowledge of actuarial analysis for setting-up
tentative marketing plan
Coordina
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
64. เลขานุการ (อ.เมือง สุพรรณบุรี)

เครือเบทาโกร

และสำนักงานใหญ่ นัดหมาย จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม
• งานบุคคลและธุรการ ได้แก่ งานสรรหาและ
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สุพรรณบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
65. Information Management Officer

เครือเบทาโกร

1. Create database for planning and control production to report accurately and immediately schedule วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
66. Statistic Officer

เครือเบทาโกร

• Monitoring quality in the manufacturing process
• Planning and preparation quality system
• Coor
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ปราจีนบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
67. Sales Administrative Officer (Plant)

เครือเบทาโกร

• Responsible for sales documents.
• Responsibility to receipt (Invoice) document debt
Reductio
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ลพบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
68. Raw Material Survey Officer

เครือเบทาโกร

1. Scrutinize and analyze raw-material market for domestic and
neighborhood countries (Laos, Vi
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ลพบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
69. Quality Control Officer

เครือเบทาโกร

• Responsibility about the quality of products in production Line.
• Liaise and resolve issues in a
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ลพบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
70. Corporate Communication Executive

เครือเบทาโกร

• Evaluation activities satisfaction
• Activities for staff involved with Corporate Social Responsi
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
71. Customer Relation Officer

เครือเบทาโกร

• To be center for Factory Information Provider
• Warm welcome and take care customers and visitor
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ลพบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
72. Sales Representative (Corncob Product)

เครือเบทาโกร

• Responsible for sales and Goals setting
• Product offering advice and troubleshooting of products
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
73. เจ้าหน้าที่ธุรการ

เครือเบทาโกร

• งานด้านธุรการ ตัดชำระค่าสินค้า เช็คยอดลูกหนี้ KEY Order
• สรุปยอดขายประจำวัน ดูแล Stock สินค้าคง
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด อุตรดิตถ์

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
74. Community Relation Executive Section Chief

เครือเบทาโกร

• Create project of Community Relations Network for Betagro
Group
• Coordinate community activit
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
75. Swine Technical Support

เครือเบทาโกร

• Coordinate and requisite farmers to participate Swine
Fattening Project
• Undertake Swine Fat
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ลพบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
76. Safety Health & Environmental Officer

เครือเบทาโกร

• To plan and follow up safety and environment plans
• To collect and analyze data and statistics,
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ลพบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
77. Electrical Engineering Supervisor

เครือเบทาโกร

• Responsible for factory’s electrical system, internal and external
lighting system, emergency l
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ลพบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
78. Engineering Manager (Lopburi Animal Feed Factory)

เครือเบทาโกร

• Supervise repair and maintenance of Machine, Production
Equipment and Factory’s facilities
• M
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ลพบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
79. Senior Technical

เครือเบทาโกร

• Deliver consulting and act as instructor for live stock
management
• Support and demonstrat
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
80. Document Control Officer

เครือเบทาโกร

• Oversee and handle registration of documentation request
• Conduct document list and keep all man
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ลพบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
81. Production Officer (Poultry Factory)

เครือเบทาโกร

1. Control production and machine operation in ensuring
productiveness, quality standard and t
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ลพบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
82. Quality Assurance Officer

เครือเบทาโกร

• Control product quality and production procedure in GMP and
customers' specification compliance
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ลพบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
83. Sales Representative (Tool & Equipment Farm)

เครือเบทาโกร

• Selling farm equipments
• Prepare sales forecast and collect cash on monthly basis
• Reponsible
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
84. หัวหน้าห้องอาหาร

เครือเบทาโกร

ดูแลความเรียบร้อยของอาหาร ห้องครัว ทั้งในเรื่องของ อัตรากำลังคน
การมอบหมายงาน การดูแลรักษาอุปกร
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ลพบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
85. Quality Control Officer (Poultry Integration)

เครือเบทาโกร

1. Controlling and monitoring the quality of products and
production processes to comply with t
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ลพบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
86. Promotion Officer

เครือเบทาโกร

1. Plan and deliver product presentation to customers (Sausage,
Meat Ball. Pork and Chicken) in
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
87. Maintenance Engineer (Chiller)

เครือเบทาโกร

• Analyzes and plans for annual Preventive Maintenance to cope
with external quality standard
•
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ลพบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
88. Sales Representative

เครือเบทาโกร

• Create sales for Product category dog feed premium dog feed
and treatment.
• Create product r
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
89. Human Resources Manager

เครือเบทาโกร

1. As business partner with Line Management Team, delivers
effective services in Human Resourc
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ลพบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
90. Assistant Farm Section Chief (Breeder)

เครือเบทาโกร

• Monitor and follow-up on Poultry breeding from planning
throughout feeding, drug and atmospher
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด นครราชสีมา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
91. ผู้แทนขายอาหารสัตว์บก

เครือเบทาโกร

• รับผิดชอบงานขายอาหารสัตว์ให้ได้ตามเป้าหมาย รวมทั้งการขาย
พันธุ์สัตว์
• จัดเก็บเงินค่าสินค้าให้
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
92. Business Solution Management Officer

เครือเบทาโกร

responsible for a joint analysis by Kaizen event to consider the
selection to make Kaizen Implem
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
93. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมไก่ประกัน

เครือเบทาโกร

ร่วมกับสัตวบาลฟาร์ม เพื่อเข้าตรวจวิธีการทำงานของฟาร์มให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน
ตรวจสอบผลผลิตและคุณภ
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
94. Analyst

เครือเบทาโกร

• Responsible for testing bacteria Salmonella 5 Serovars.
• Assistant in preparing the virus to pro
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
95. Financial Officer

เครือเบทาโกร

- Responsible for factory financial
- Responsible for petty cash and monitor materials withdrawal
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ลพบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
96. Marketing Manager

เครือเบทาโกร

1. As a marketing expert, serves organization with the application
of modern tools and strategi
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
97. Senior Internal Audit (Purchasing)

เครือเบทาโกร

• Set up objective and assessment criteria in collaboration with
executive team in target complia
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
98. Validation Officer

เครือเบทาโกร

To create/develop the validation system together with related
party, to gather information on ne
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
99. IT Division Manager

เครือเบทาโกร

- Direct, control, and coordinate all information management
activities to ensure the timely ava
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
100. Quality Assurance Manager

เครือเบทาโกร

• Monitors organization’s performance on quality management by
measuring against the target indi
วันที่ 29 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ลพบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , ท่องเที่ยว , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี